Hur jag som redaktör gör information på webben tillgänglig för alla