Delegation och delegationsordningar
ann-charlotta.brandett@kumla.se
En guide om delegering, delegationsbeslut och delegationsordning.
1.
1. Delegering m.m.
2.
2. Nämndernas möjlighet att delegera
3.
3. Ärenden som inte får delegeras
4.
4. Brådskande ärenden
5.
5. Hur ska delegationsbeslut fattas?
6.
6. Delegera till flera att besluta tillsammans?
7.
7. Beslutat utan delegation?
8.
8. Återrapportering
9.
9. Delegering till anställda
10.
10. Vidaredelegering från förvaltningschef
11.
11. Villkor för delegation
12.
12. Avtalssamverkan
13.
13. Vad ska delegaten tänka på?
Hjälpte guiden dig?