Grundutbildning för gode män och förvaltare
maud.karlsson@kumla.se
Grundläggande information och genomgång av uppdraget god man och förvaltare
1.
Grundutbildning för gode män och förvaltare
2.
Utbildningens upplägg
3.
Överförmyndaren
4.
Överförmyndarkansli
5.
Tillsyn
6.
Vem kan få god man?
7.
Vem kan få förvaltare?
8.
Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap
9.
Vem kan vara ställföreträdare
10.
Vad kan ingå i uppdraget
11.
Bevaka rätt
12.
Förvalta egendom
13.
Förvalta egendom
14.
Sörja för person
15.
Vad gör du först
16.
Förteckning
17.
Årsräkning
18.
Redogörelse
19.
Arvode
20.
Samtycke från överförmyndaren
21.
Jämkning
22.
Gåvoförbud
23.
När pengarna inte räcker
24.
Hur avslutas ditt uppdrag?
25.
Bra att veta
26.
Avslut och kunskapstest
Hjälpte guiden dig?