Årsräkning för gode män
%USERNAME%@kumla.se
1.
Välkommen
2.
Redovisningsskyldighet
3.
Redovisning, när och hur
4.
Årsräkningsblanketten
5.
Huvudmannens uppgifter
6.
God man/förvaltarens uppgifter
7.
Namnteckning
8.
Tillgångar - konton
9.
Tillgångar - huvudmannens fickpengskonto och dylikt
10.
Tillgångar - ej faktiska kontanter
11.
Inkomster
12.
Utgifter
13.
Tillgångar 31/12 - konton
14.
Tillgångar 31/12 - huvudmannens fickpengskonto och dylikt
15.
Tillgångar 31/12 - ej faktiska kontanter
16.
Skulder
17.
Bifoga följande
Hjälpte guiden dig?